Drzwi przeciwpożarowe

Drzwi przeciwpożarowe są zaprojektowane tak, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się ognia w sytuacjach awaryjnych. Składają się one zazwyczaj ze stalowej ramy umieszczonej w otworze drzwiowym, drzwi uchylnych lub przesuwnych z systemem pióro-wpust oraz zespołu drzwi otwieranych od wewnątrz budynku, a nie od zewnątrz. Przeciwpożarowe drzwi montowane są zazwyczaj w ścianach oddzielających klatki schodowe, korytarze lub inne pomieszczenia o dużej gęstości zabudowy od części budynku, w którym mogłoby dojść do rozprzestrzeniania się ognia.

Drzwi przeciwpożarowe muszą spełniać określone normy, by zostać dopuszczone do stosowania w budynkach. Muszą one mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut oraz posiadać certyfikat potwierdzający ten fakt. Przeciwpożarowe drzwi mogą być również wyposażone w specjalny system alarmowania, który poinformuje użytkowników budynku o zagrożeniu pożarem.

Drzwi przeciwpożarowe są instalowane w budynkach, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia z jednego pomieszczenia do drugiego. Zapewniają ochronę zarówno mieszkańcom budynku, jak i strażakom. Jeżeli dojdzie do pożaru, to drzwi przeciwpożarowe ograniczają jego rozprzestrzenianie się, co ułatwia działania strażakom i zapobiega powstawaniu większych zniszczeń.

Previous post ARCHLine
Next post O czym pamiętać decydując się na stworzenie strony www?